Chính Sách Riêng Tư Tiktok

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ TIKTOK
Bằng việc cung cấp thông tin cá nhân, bạn đã đồng ý và chấp nhận việc trao đổi, xử lý, sử dụng và công bố thông tin được đề cập tại Chính sách này.
Chúng tôi thu thập gì?
Chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân mà bạn cung cấp, các thông tin này sẽ thể hiện rằng bạn là một người dùng cá nhân. Việc thu thập trên chỉ được thực hiện nếu bạn đồng ý yêu cầu của chúng tôi. Thông tin bao gồm:
Họ tên:
Địa chỉ:
Số điện thoại:
Địa chỉ email:
Tỉnh thành nơi sống:
Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân ra sao?
Bằng việc cung cấp thông tin cá nhân, bạn đồng ý với việc nếu pháp luật tại địa phương hoặc tạ tại nơi bạn nhân thông tin cho phép, chúng tôi sẽ dùng thông tin đó để thực hiện các công việc sau:

 

Được gửi từ iPhone của tôi
Trả lời yêu cầu của ban.
Cải thiện dịch vụ của chúng tôi.
Nâng cấp thông tin trên các phương tiện truyền thông.
Cung cấp cho bạn các thủ thuật, thông tin hữu ích, tin tức cập nhập mới về sản phẩm.
Thông báo về sản phẩm và dịch vụ mới.
Giúp khách hàng có cái nhìn về sản phẩm và dịch vụ.
Cho các mục đích quản trị và đảm bảo chất lượng sản phẩm của chúng tôi.
Cho các mục đích khác được liệt kê chi tiết trên web hoặc các ứng dụng di động.
Chúng tôi bảo mật thông tin như thế nào?
Chúng tôi sẽ luôn bảo mật thông tin cá nhân của bạn nhưng chúng tôi không đảm bảo sự an toàn các thông tin bạn tải lên web hoặc ứng dụng di động. Bạn sẽ chịu rủi ro về các thông tin được tải lên . vì chúng tôi không thể đảm bảo tuyệt đối không có việc rò rỉ thông tin, sử dụng sai mục đích hay thay đổi dữ liệu, nên ngay khi nhận được thông tin của bạn, chúng tôi sẽ sử dụng các biện pháp bảo mật chuyên môn để phòng tránh các sự cố nêu trên xảy ra.
Chia sẻ thông tin cho bên thứ 3
Chúng tôi cam kết sẽ không chia sẻ thông n sang đơn vị thứ 3 hay bất kể tin của bạn sang đơn vị nào khác.